O nas

Andrzej Chmielewski
Doktor nauk weterynaryjnych

Specjalista rozrodu zwierząt

Absolwent Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczo-Technologicznej w Olsztynie w 1988 roku.

Przez 7 lat pracował w Olsztynie w Katedrze Położnictwa i Patologii Rozrodu Zwierząt na stanowisku adiunkta. Tytuł doktora nauk weterynaryjnych uzyskał w 1995 roku.

Jest autorem i współautorem kilkunastu prac naukowych z zakresu rozrodu zwierząt. W roku 1997 otrzymał zespołową nagrodę Ministra Edukacji Narodowej, za współautorstwo cyklu prac z zakresu fizjologii i patologii rozrodu zwierząt.

Od 1997 roku prowadzi prywatną praktykę weterynaryjną w Szczecinie.

Zainteresowania pozazawodowe: żeglarstwo, rysunek.


Marek Chmielewski
Lekarz weterynarii

Absolwent Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczo-Technologicznej w Olsztynie w 1982 roku. Do roku 1999 prowadził praktykę weterynaryjną w Połczynie Zdroju.

Od 1999 roku pracuje w naszej Przychodni Weterynaryjnej.

Zainteresowania zawodowe to interna oraz dermatologia.

Zakochany w swoim kotku znalezionym w lesie podczas jesiennego grzybobrania.

Prywatnie – turystyka oraz tenis (Mistrz Polski Lekarzy Weterynarii w Tenisie).


Katarzyna Reszka
Lekarz weterynarii

W 2004 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. W tym samym roku rozpoczęła pracę w naszej Przychodni Weterynaryjnej.

Zawodowo interesuje się diagnostyką obrazową, interną oraz medycyną królików.

Posiadaczka psa rasy cairn terrier o imieniu Ginger.

Prywatnie interesuje się turystyką i muzyką.


Magdalena Szyłko
Lekarz weterynarii

specjalista chirurgii weterynaryjnej

Absolwentka dwóch wydziałów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W 2005 roku ukończyła Wydział Bioinżynierii Zwierząt i uzyskała tytuł magister inżynier.

W 2009 roku ukończyła Wydział Medycyny Weterynaryjnej i uzyskała dyplom lekarza weterynarii.

Od 2009 roku pracuje w naszej lecznicy.

Główne zainteresowania zawodowe to chirurgia, kardiologia i interna. Ciągle pogłębia swoją wiedzę na licznych konferencjach i szkoleniach. W 2014 roku wpisana została na listę certyfikowanych lekarzy weterynarii.

Posiadaczka schroniskowego kundelka o imieniu Horacy.

Prywatnie pasjonuje się jazdą konną i wędrówkami po górach.


Agnieszka Smolarczyk
Technik weterynarii

Ratownik weterynaryjnych

W latach 2011-2013 stażystka w gabinecie weterynaryjnym.

W roku 2013 ukończyła Technikum Weterynaryjne oraz podjęła pracę w zawodzie technik weterynarii w naszej Przychodni Weterynaryjnej.

W roku 2014 ukończyła kurs Ratownictwa Weterynaryjnego.

Od 2006 roku opiekunka (dziś już 9-letniej) króliczki Tosi, dzięki której rozpoczęła przygodę z weterynarią i wciąż stara się doskonalić swoją wiedzę na temat zwierząt egzotycznych.